چگونه ارز نیمایی بگیریم

چگونه ارز نیمایی بگیریم

سامانه نیما با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک و دروازه ارزی در یک گروه به هم مرتبط در پروسه ها باهم مرتبط می باشند و صرافی‌‎‌ها و بانک‌ها در سامانه نیما در نقش واسطه میان منابع ارزی و مصارف ارزی می باشند و مسئولیت منتقل کردن منابع در حساب‌های بیرون از کشور را به مصارف مشخص شده به وسیله واردکنندگان برعهده دارند.

سامانه «نیما» یا «سیستم منسجم معاملات ارزی» به منظور آسان کردن تهیه ارز، به وجود آمدن محیطی ایمن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان به وجود آمدن محیط رقابت صرافان به منظور فراهم کردن ارز تقاضاکنندگان به وسیله بانک مرکزی افتتاح گردیده است.

در این سامانه واردکنندگان وسایل و خدمات در نقش تقاضاکنندگان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات در نقش ارائه دهنده ارز، واسطه گران هم بانک‌ها و صرافی‌ها می باشند که منابع را از طرف عرضه کنندگان به تقاضادهندگان هدایت می نمایند و به عنوان سیاستگذار ارزی ایفای نقش می کنند.

Image result for ‫ارز نیمایی‬‎

بر اساس گزارشات ارائه شده پس از اعلام بانک مرکزی بر اساس اینکه صرافی‌ها وارد فعالیت داد و ستد رسمی ارز شوند، یک واردکننده به منظور انتخاب صرافی خود و اخذ ارز باید ۱۶ مرحله را طی نماید که شامل موارد زیر می شود:

 1. تشکیل ثبت سفارش به وسیله واردکننده
 2. رجوع واردکننده به بانک عامل و تقاضای فراهم کردن ارز جهت ثبت‌ سفارش
 3. تقاضای گواهی ثبت آماری به وسیله بانک عامل
 4. دریافت تعهدات و وثیقه های موردنیاز از بازرگان به وسیله بانک عامل
 5. درج تقاضای خرید ارز به وسیله واردکننده
 6. نشان دادن پیشنهاد فروش ارز به وسیله صرافی‌ها
 7. انتخاب یکی از پیشنهادهای فروش صرافی‌ها به وسیله واردکننده
 8. انتقال مبلغ ریالی به حساب صرافی به وسیله واردکننده
 9. منتقل شدن ارز به حساب فروشنده خارجی به وسیله صرافی
 10. ثبت ابزار پرداخت به وسیله بانک عامل
 11. ارایه مدارک حمل به بانک عامل به وسیله خریدار (واردکننده)
 12. ثبت اسناد حمل توسط بانک عامل
 13. ثبت منشا ارز به وسیله واردکننده
 14. صادر کردن اعلامیه فراهم شدن ارز به وسیله بانک عامل
 15. ترخیص کالا از گمرک به وسیله وارد کننده
 16. برطرف شدن تعهد و اخذ ضامن به وسیله واردکننده
 17. لازم به ذکر است که باید مرحله تایید ثبت سفارش به وسیله کارگروه مربوطه در وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی را پیش از رجوع به بانک انجام دهید.

Image result for ‫ارز نیمایی‬‎

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید