نحوه اتصال کارتخوان به اینترنت - اتصال پوز و خودپرداز به اینترنت

نحوه اتصال کارتخوان به اینترنت

اتصال پوز و خودپرداز از طريق اينترنت

براي مراکز بزرگ خرید، يكي از معضلات اتصال دستگاه پوز به شركت پي.اس.پي، به کارگیری از خطوط تلفني معمولي می باشد. در مراکز بزرگ هميشه چند دستگاه پوز در مناطق و طبقه های گوناگون گذاشته می شود و آنها را به روش هایی به هم وصل می کنند و بعد به شركت پي.اس.پي منتقل می کنند. هم اکنون در بیشتر شركت‌هاي فروشنده پوز دست به ارايه ربط‌هاي تلفني، شبكه محلي و راه دور و اينترنتي زده اند. کاربر با عنایت به نياز خود قادر است يك يا چند مورد را خریداری نماید.

در صورتی که مرکز خریدی بزرگ باشد و چند دستگاه پوز در آن وصل باشد، يكي از روش های خوب براي اتصال آن به شركت پي.اس.پي اين  می باشدكه يك ارتباط معمولي، کم هزینه و همیشگی اينترنت اجاره کرده  و دستگاه‌هاي پوز را توسط آن به شركت وصل کند. شركت نيز يك ارتباط کم هزینه و خوب از لحاظ سرعت، تهيه و به شبكه وصل مي‌کند.

ایده آل ترین گزینه در ايران استفاده از شركت‌هاي پي.اي.پي است (PAP) كه ارتباط مداوم و کم هزینه با اينترنت را روي خط تلفن معمولي و عدم قطعی آن ارايه مي‌دهند. يك ارتباط معمولي كه استفاده زیادی هم براي شركت‌ها ندارد و سرعت آن 64 هزار بيت بر ثانيه می باشد، تقریبا 15 هزار تومان در ماه هزینه دارد. در اين خصوص شركت‌هاي پپ ازشركت‌هاي پي.اس.پي  پیشی گرفته اند و در حال فعالیت می باشند.

معایب امنيت و شنود اطلاعات با عنایت به کد گذاري و امضاي پيام‌ها به وسیله دستگاه پوز و کنترل آسیب پذيري يا ريسك در اين خصوص، بسيار کاهش یافته و به 0 رسیده است. در نتیجه مي‌توان اطلاعات مالي و خريدهاي کوچک را خیلی آسان بر روي اينترنت حمل و نقل نمود. هم اکنون نيز بیشتر خريدهاي بزرگ اينترنتي در فضایی با امنيت كمتر صورت می گیرد.

نحوه اتصال کارتخوان به اینترنت

براي وصل شدن دستگاه پوز به اينترنت بایستی  رابط اینترنت را بر روي دستگاه پوز سفارش دهید و با يك هاب معمولی آنها را به مودم شركت پپ متصل کنید. براي برقراری امنيت بيشتر می شود با شركت پپ هماهنگ کرد كه بسته‌هاي اطلاعاتي دستگاه‌ها را تنها به سوی شركت پي.اس.پي بفرستد و روتر مركزي خود را نيز به شکلی تنظيم كنيد كه تنها از پوزهاي مورد نظر خودش بسته‌هاي اطلاعاتي را بگیرد. براي اين کار دستگاه‌هایي با قیمت پایین تر موجود است كه کاربران قادرند به شركت‌هاي فروشنده پوز و محصولات شبكه سفارش دهند.

هم اکنون برخی از شركت‌هاي پي.اس.پي به جهت جلب رضايت کاربران و فروشگاه، حتي شروع به نصب مودم بي سيم كه هزینه بالایی هم ندارد نموده‌اند.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید