ایا کراتین قد را بلند میکند-تاثیر کراتین بر قد

ایا کراتین قد را بلند میکند

آقایان بعد از مسدود شدن صفحات استخوان به هیچ وجه افزایش طولی استخوان را ندارند، حتی در صورتی که هورمون رشد را به میزان زیاد مصرف کنند.

هورمون رشد از قسمت جلویی غده هیپوفیز ترشح شده و داخل خون می‌ شود و بر استخوان‌ ها تاثیر می گذارد و موجب رشد طولی استخوان ‌ها و در نهایت افزایش قد می ‌شود. ترشح هورمون رشد از غده هیپوفیز یک اتفاق ثابت و ابدی نیست، بلکه این هورمون به طور نوبتی یا پریودیک ترشح می ‌شود و مقدار آن در خون، در ساعات مختلف شبانه ‌روز متفاوت است و در اثر یک سری از عوامل ترشح آن بیشتر می شوند گه عبارتند از : خوابیدن، ورزش کردن ، گرسنگی، سرما ، اعمال جراحی ، شوک ‌های عصبی و خوردن غذاهای پروتئینی سبب می ‌شود که میزان ترشح هورمون رشد افزایش یابد.

در حقیقت هورمون رشد یک ویژگی فیزیولوژیک بااهمیت دارد که از کم شدن غلظت گلوکز (قند) خون پیشگیری می‌ کند تا آن را به منظور احتیاج سلول‌ های مغزی حفظ کند. در نتیجه کم شدن غلظت گلوکز در زمان گرسنگی و ورزش موجب بالارفتن ترشح هورمون رشد در خون می ‌شود. همچنین در هنگام خواب عمیق نیز بیشترین میزان هورمون رشد ترشح می ‌شود.

کراتین مخلوطی از دسته ترکیبات پروتئینی می باشد که از سه آمینواسید متیونین، آرژنین و گلیسین تولید می‌گردد. این ماده در بدن به طور مخلوط فسفاته (کراتین فسفات) درآمده و به‌ عنوان یکی از منابع ذخیره انرژی مخصوصا در فعالیت‌ها و ورزش‌های سرعتی و انفجاری به‌کار می‌رود. اکثر ذخیره کراتین در ماهیچه‌های اسکلتی وجود دارد.هم اکنون مدت زیادی است که این مخلوط به‌عنوان مکمل در ورزش‌های متفاوت استفاده می شود و تحقیقات انجام شده در این سالها مشخص می کند که استفاده از مکمل کراتین می‌تواند باعث بالارفتن مقدار و محتوای کراتین موجود درعضلات شود. . همچنین بیشتر مطالعات صورت گرفته تاکنون بیانگر آن است که استفاده تقریبی 20 گرم از این ماده برای 7-5 روز سبب بیشتر شدن عملکرد سرعتی فرد به مقدار 5%-1 شده و عمل انجام شده به وسیله وی را در ورزش های سرعتی تکرار شونده (متناوب) 15% افزایش می دهد. همچنین اگر مکمل کراتین برای مدت یک یا دو ماه استفاده گردد سبب بالارفتن توان سرعتی فرد (8%-5)، افزایش قدرت فرد (15-5 درصد) و توده بدون چربی فرد (3%-1) می شود.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید