چگونگی حرکت فضاپیما در فضا - طرز کار موتور موشکهای فضایی

چگونگی حرکت فضاپیما در فضا

شاتل فضایی جزو یکی  ۵ ابزاری است که در کلاس «پرنده‌های فضایی» یا «SpacePlaneها» وجود دارند.  «پرند‌ه‌ی‌فضایی» به ابزاری اطلاق می شود که هم قدرت پرواز بیرون از جوّ را دارد و هم قادر است از محوطه جوّ برای پرواز به کارگیرد. برای این کار پرنده‌های فضایی بایستی بعضی از المان های یک فضاپیما و برخی المان های یک هواپیما را هم‌زمان داشته باشند.

چگونگی حرکت فضاپیما در فضا

با توجه به اینکه پرواز فضایی شاتل هیچ تفاوت قابل توجهی با دیگر فضاپیما‌ها ندارد. شاتل فضایی مثل فضاپیماهای دیگر و خارج از توانایی‌های آیرودینامیکی خود، توسط راکت‌های کمکی و موتور موشکی‌ پرقدرت خود از جوّ بیرون می آید و در مدار قرار می‌گیرد. در طول این مدت که شاتل فضایی در فضا حضور دارد مثل دیگر فضاپیما‌ها احتیاجی به جوّ و با در اختیار داشتن موتور‌های کنترل واکنشی و سامانه‌ی پیشرانش اصلی خود قادر است هر نوع تغییر شرایط دورانی یا تغییر مسیر و اصلاح مداری را به صورت دهد.

تنها بعد از برگشت به جّو و در قرار گرفتن در جوّ غلیظ شاتل فضایی قادر است از امکانات پرواز جوّی خود به کار گیزد و با به کارگیری از بال‌ها، خود را در مسیر فرود افقی روی باند قرار دهد. گفتنی است که شاتل فضایی یک هواپیمای کامل نیز نمی باشد، یعنی با بال‌های کوچکش تنها قدرت هدایت مسیر در هنگام کم شدن ارتفاع را دارد و اگر در فرود هم موفق نشود قادر نیست مجددا اوج بگیرد و با دور زدن باند، عملیات فرود را باز هم تکرار کند.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید