چرا ستارگان چشمک میزنند - آیا نور ستارگان ثابت است؟

چرا ستارگان چشمک میزنند

 جو یا آتمسفر که سر تا سر زمین را در بر گرفته، از لایه های زیادی بروی هم و با قطر  تقریبی هزار کیلومتر، به وجود آمده اند. مردمان ساکن بر رویکره زمین، آسمان را از پشت همین جو می بینند و به همین علت فکر می کنند در شب ستارگان چشمک می زنند! این در حالیست که فضانوردان که بیرون از آتمسفر، در حال مشاهده ستارگان هستند نور آنها را ثابت می بینند.

چرا ستارگان چشمک میزنند

حقیقت این است که نور ستارگان یک حالت ثابت دارد، اما به این دلیل که انسان ستاره ها را از پشت طبقات جو، می بینند تصور می کند که ستارگان، چشمک می زنند. لایه های اصلی آتمسفر بدین صورت می باشند: تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر، تروموسفر، یونوسفر و اکزوسفر. از آن جایی که هر کدام از این لایه ها از غلظت منحصز به فردی برحوردارند، به همین خاطر زمانی که نور ستارگان از لایه ای به لایه دیگر می رسد، دچار شکستگی نور شده  واین شکست نور چندین بار اتفاق می افتد، بنابراین، این شکستها، نور ستاره ها را از فرمت مستقیم بیرون آورده و برای ساکنین کره زمین اینگونه متجلی می سازد که گویی ستارگان در حال چشمک زدن می باشند. نکته جالب توجه این است که بدانید : در صورتی که آتمسفر وجود نداشت، آسمان تاریک و سیاه به نظر می رسید، وجود جو سبب پراکندگی نور خورشید و رنگ آبی آسمان شده است بنابراین در صورت فقدان آتمسفر، شبها خیلی سرد و روزها خیلی گرم می شد و همچنین زندگی در کره خاکی بوجود نمی آمد.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید