ساخت موتور موشک با سوخت هسته ای -پرتاب فضاپیما با موشک هسته‌ای

ساخت موتور موشک با سوخت هسته ای

مقام روس متذکر شده است: روسیه پارسال با ارسال پیامی به غرب اعلام کرد کوشش های آنها برای بی اثر نمودن قدرت راهبردی روسیه با سیستم پدافند موشکی بی ثمر بوده است.

وهمچنین گفت:برای همین منظور چند سال قبل روسیه مخصوصا مجوزی را صادر کرد که اطلاعات مربوط به طراحی زیردریایی های از برد مسافت نامحدود برخوردار است که، به خارج نشت کند.

مقام نظامی روس یادآور شد: این عملیات به جهت کاهش بلندپروازی های غرب صورت گرفت تا با روسیه به جهت تامین امنیت بین الملل وارد مذاکره شوند.

ولی کشورهای غربی بجای نشست با روسیه، باخاطزی جمع از جایگاه ویژه و برتری فناوری خود،  به پیام های مسکو اهمیتی ندادند.

ساخت موتور موشک با سوخت هسته ای

مقام روس همچنین گفت که روسیه در طراحی های تسلیحاتی نوین خود قرار دادهای کلیدی تامین امنیت راهبردی و قراردادهای دوجانبه با آمریکا را رد نکرده است.

پوتین در آغاز به ساخت موشک قاره پیما  بدیع سرمت اشاره کرد و گفت: این موشک به جای موشک ویوود تولید شوروی شده است و دارای 11 هزار کیلومتر برد می باشد

او همچنین گفت:موشک قاره پیمای جدید روسی از هر پدافند موشکی رد شده است و برد آن نیز قابل انداره گیری نیست و قادر است با رد شدن از قطب شمال و جنوب هر نقطه ای از کره زمین را نشانه گیرد.

رییس جمهوری روسیه بعد از آنکه اعلام کرد این تمام چیزی نیست که امروز خواهم گفت افزود: روسیه موشک بالدار تازه ای تولید کرده است که برد غیر قابل اندازه گیری دارد و تست آن با موفقیت انجام شده است.

«نام این موشک آوانگارد می باشد و به ارتش روسیه تحویل داده شده است.»

پوتین همچنین گفت: روسیه زیردریایی تازه ای تولید کرده که قاره پیما می باشند و قادر است با صدای خیلی اندک در هر نقطه ای از جهان ماموریت خود را به سر انجام رساند و موشک های هسته ای یا غیرهسته ای به سمت دشمن پرتاب کند.

رئیس جمهوری روسیه ادامه داد: موشک بالدار تازه ای نیز برای به کارگیری در هواپیماها تولید شده است که قادر است موانع را از دور مورد هدف قرار دهد و عنوان آن کنجال است.

در هر قسمت از تشریحات رئیس جمهوری روسیه، صحنه هایی از این تسلیحات منتشر می شد و اطلاعات به شکل موشنگرافیک نمایش در می آمد و نمایندگان روس را به تعجب وا می داشت.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید