تحقیق درباره نجوم و ستارگان - علم ستاره شناسی چیست؟

تحقیق درباره نجوم و ستارگان

ستاره شناسی

ستاره شناسی، به علمی اطلاق می شود که با دیدن و شرح اتفاقاتی که در بیرون از زمین و جو آن می افتد سر و کار دارد. دانش ستاره شناسی در خصوص رخداد و ویژگی های فیزیکی و شیمیائی اجرامی که قابل رویت در آسمان است (و بیرون از زمین واقع شده است) و همچنین فرآیندهای به دست آمده از آنها تمرکز دارد.

تقسیمات ستاره شناسی در قرن بیستم

  • محاسبات نجومی
  • مکانیک آسمانی
  • فیزیک نجومی

اشکال به خصوص رایج فیزیک نجومی در عناوین گروههای آموزشی دانشگاهی و موسسات درگیر با تحقیقات نجومی ظهور پیدا می کند.

با قدمت ترین آن ها بی هیچ تغییری ، گروهها و سازمان های  ستاره شناسی هستند، بدیع ترین آنها به حفظ فیزیک نجومی در عنوانشان متمایلند، گاهی واژه ستاره شناسی را برای تأکید بر طبیعت تحقیقاتشان ، در عنوان ها نمی گذارند.همچنین، تحقیقات فیزیک نجومی ، به ویژه در فیزیک نجومی نظری ، را کسانی که با  فیزیک و ریاضی آشنایی دارند قادرند انجام دهند.

تحقیق درباره نجوم و ستارگان به ندرت پیش می آید که به دست افراد نابلد انجام شود و در آن فعالیتی کنند، به ویژه در کشف و رویت اتفاقات زودگذر. ستاره شناسی را  نباید با طالع بینی اشتباه گرفت زیرا طالع بینی، شبه علمی است که با دنبال کردن مسیر اجرام آسمانی ، اقدام به پیشگویی سرگذشت انسان ها می کند. تنها اشتراک این دو رشته در  ریشه آن است ، ولی به طور صد در صد با هم فرق دارند.ستاره شناسان متد علمی را قبول کرده اند، با وجودی که طالع بینها این گونه نمی باشند.

img/daneshnameh_up/3/32/PLANETLO.GIF

تقسیمات ستاره شناسی

ستاره شناسی به چند دسته تقسیم می‌شود. نخستین شاخه آن  میان ستاره شناسی نظری و ستاره شناسی شهودی است. منجمان متدهای گوناگونی را برای دسته بندی  اطلاعات درخصوص رخداد ها استفاده می کنند، دانشی که در آینده به دست نظریه پردازان جهت تشکیل تئوریها و مدلهایی ، برای تقسیر آنچه رویت می کنند و پیش بینی اتفاق های جدید استفاده می شود. حوزه‌های مطالعه نیز به دو روش دیگر تقسیم می‌شوند: مساله ای ، که اعلب به منطقه فضا (مانند ستاره شناسی کهکشانی) یا مسائل اشاره شده (مثل به وجود آمدن ستاره یا کیهان شناسی) وابسته است یا به طریق کارآمد برای جمع آوری اطلاعات (به صورت مبنائی ، چه ناحیه‌ای از طیف الکترومغناطیس به کار گرفته می شود). در مقابل تقسیم بندی اولیه هم به  مشاهده گر ربط پیدا می کند و هم به نظریه پرداز، اما در دومی درصد بسیار بالاییاز  آن به مشاهده گرها ربط پیدا می کند ولی مه به طور کامل، به این دلیل که نظریه پردازها در تلاشند از اطلاعات موجود در کلیه طول موجها به کار گیرند و مشاهده گرها معمولا بیش از یک منطقه از طیف را رویت می نمایند.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید