آیا خورشید حرکت می کند؟ - چرخش خورشید به دور خود

آیا خورشید حرکت می کند؟

دانشمندان و فیلسوفان اروپا یک دوره طولانی  معتقد بودند که زمین در مرکز جهان بدون حرکت است و اجرام دیگر همچون خورشید حول آن می چرخند. دقیقا از زمان بطلیموس(قرن دوم پیش از میلاد) این تصور که زمین مرکز عالم وجود است در اذهان گنجانیده شد.

در سال 1512 نیکلاس کوپرنیک نظریه گردش سیاره ای دوار گرد خورشید را بیان نمود و مدعی آن بود که خورشید در راس منظومه شمسی بدون حرکت است و سیاره ها حول آن می چرخند.

در سال 1906 دانشمند آلمانی،یوهانس کپلر، کتاب «ستاره شناسی جدید» را عرضه کرد.در این کتاب او اینگونه نوشته بود که سیارات نه فقط در چرخش بیضوی حول خورشید می گردد،بلکه با سرعت دقیقی گرد محور خود نیز می چرخد.با وجود این اطلاعات،دانشمندان اروپایی موفق شدند بسیاری از مکانیزم های منظومه شمسی مانند توالی شب و روز را توضیح دهند.

بعد از این اکتشافات،عموم مردم بر این باور بودند که خورشید یک عنصر ثابت است و مثل زمین به دور محور خود نمی چرخد.خداوند در قرآن کریم می فرماید:

«و هو الذی خلق الّیل و النّهار و الشّمس و القمر کل فی فلک یسبحون؛اوست کسی که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید؛هر یک در مداری در حرکتند».(سوره انبیاء،آیه 33)

واژه «یسبحون» از ریشه «سبح» می آید.این واژه به حرکت اجرام متحرک اشاره می کند.کاربرد این کلمه برای انسان در روی زمین به معنای راه رفتن و دویدن است و نه غلتیدن،ولی همین واژه برای انسان در آب،یعنی شنا کردن و نه شناور بودن.

غلاوه بر این یسبح برای اجرام آسمانی مثل خورشید یعنی چرخش در زمان حرکت در فضا نه پرواز در فضا.این واقعیت در خیلی از کتاب های درسی آمده است که خورشید گرد خود می چرخد.

آیا خورشید حرکت می کند؟

گردش خورشید به دور محور خود را می توان توسط ابزاری به اثبات رساند .این ابزار تصویر خورشید را به گونه ای روی میز می اندازد که انسان قادر است بی آنکه آسیبی به چشمش برسد  آن را ببیند و دریابد که خورشید دارای لکه هایی است و یک چرخش دورانی را در هر 25 روز یک بار تکمیل می نماید، بدین معنی که به طور تقریبی 25 روز زمان لازم است تا خورشید یک بار دور حور خود بچرخد.

در حقیقت،خورشید با سرعت 150 مایل در ثانیه در فضا می چرخد و تقریبا  200 میلیون سال زمان می برد که یک بار تا گرد مرکز کهکشان راه شیری بچرخد.

«لا الشمس ینبغی لها أن تدرک القمر و لا الّیل سابق النّهار و کل فی فلک یسبحون؛نه خورشید را سزاست که به ماه رسد،و نه شب بر روز پیشی می گیرد؛و هر کدام در مسیر خود شناورند».(سوره یس،آیه 40)

طول مدتی که ماه حول خود می چرخد برابر است با زمانی که حول زمین می گردد.به طور تقزیبی 5،29 روززمان می برد تا یک چرخش به اتمام زسد.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید