سابمیت مقاله یعنی چه

سابمیت مقاله یعنی چه

فرایند سابمیت مقاله به دو صورت می باشد:

1- بهره مندی از سیستم سابمیت: در بعضی مواقع خود مجله از سیستم ارسال مکانیزه برخوردار می باشد مثلا:، ژورنالهای گروه امرالد دارای سیستم پیشرفته ای هستند که در آن اول نام کاربری و کلمه عبور به شما میدهد، سپس با همین یوزر و پسوورد وارد می شود و از صفحه ی کاربری خود اطلاعات درخواستی را می فرستید و بعد از اتمام فرایند یک سابمیت کد می دهد که بتوانید وضعیت چاپ مقاله را پیگیری نمایید.

2- بهره مندی از ایمیل: بدین شکل که مقاله ی خود را بر اساس استاندارد های ژورنال مربوطه به ایمیلی که مختص ژورنال می باشد، می فرستید. احتمال دارد ژورنال پس از فرستادن مقاله، به شما کد سابمیت ارائه دهد که توسط این کد می توانید با ادیتور مقاله خود در ارتباط باشید.

هر مجله ای متد خاص خود را جهت سابمیت کردن دارد و متد  های نامبرده ارتباطی با اعتبار مقالات ندارد و این مجلات دارای امتیاز خوبی هستند که تا به امروز  از سیستم ایمیل استفاده میکنند.

سابمیت مقاله یعنی چه؟

اولین کار در اخذ پذیرش و در نهایت چاپ مقاله، انتخاب یک مجله ایده آل و معرفی مقاله شما به آن می باشد. زمانی که شما مراحل ثبت یک مقاله را در یک مجله گذرانده و در اخر موفق به فرستادن مقاله شدید در واقع مقاله را سابمیت نموده اید. سابمیت در لغت یعنی ارائه کردن و معرفی کردن، و هیچ نوع  امتیاز علمی برای نویسنده ندارد. بدین معنی که در رزومه خود نمی توانید به جهت سابمیت کردن مقاله از امتیاز خاصی برخوردار شوید یا برای آن ادعایی کنید زیرا  هر مقاله بی ربطی را می‌توان به یک مجله خیلی معتبر سابمیت نمود و منعی در این خصوص وجود ندارد. در بعضی  دانشگاه ها برای دانشجویی که مقاله خود را سابمیت نموده به خاطر آنکه تحت نظر استادان راهنما و مشاور این کار صورت گرفته و فرض بر این می باشد که  مقاله دارای محتوای علمی می باشد برای آن امتیاز مثبتی در موقغ دفاع لحاظ می کنند.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید