حدیث درباره نگهداری حیوانات

حدیث درباره نگهداری حیوانات
  • آیا نگه داشتن حیوان در منزل ثواب دارد؟
  • احادیثی که در مورد نگهداشتن حیواند در منزل ذکر شده؟
  • حکم نگهداری از حیوان در منزل چیست؟

نگهداری حیوانات خانگی از دیدگاه دین

طرز دید دین و آموزه‌ های اسلامی به موضوع نگهداری حیوانات خانگی نشان دهنده سعی و تلاش آموزه‌های دینی به برخورداری از اثرات سودمند مادی و معنوی حیوانات خانگی و همچنین رعایت حقوق حیوانات می باشد.

در آموزه‌های دینی و سیرۀ پیشوایان دین در ارتباط با موضوع نگهداری از حیوانات خانگی مانند خروس، مرغ، گوسفند، بز ماده شیرده و کبوتر و یا مراقبت از گربه روایاتی موجود می باشد که نشان دهنده استحباب و ثواب داشتن نگهداری از این‌ نوع حیوانات می باشد. در ادامه بعضی از احادیثی که درباره نگهداری از حیوانات خانگی می باشد و آن را تأیید می کند برای شما بیان می گردد.

هنگامی که نزد امام صادق علیه الاسلام از کبوتر صحبت شد، ایشان فرمودند: «آنها را در منازل خود نگه دارید که محبوب می باشند»

پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه وآله) به عمه خود فرمودند: «که چه چیزی مانع تو می باشد که در منزل خود برکتى نگه داری؟ پاسخ داد: یا رسول اللّه کدام برکت ؟ فرمودند: گوسفندى که شیر می دهد. هرکس در منزلش گوسفند شیرده یا بز شیرده یا گاو شیرده نگاه دارد موجب برکت خانه او می گردد»

امام کاظم علیه الاسلام ذکر کردند: «منزل هر یک از شما نباید از سه چیز تهى گردد که آنها خانه شما را آباد می کنند: گربه، کبوتر و خروس و در صورتی که خروس همراه با مرغ باشد خیلی بهتر است و در غیر این صورت ایرادی ندارد برای کسى که نمی تواند هر دو را نگه دارد.»

لازم به ذکر است پیامبر (ع) فرمود: وجود گوسفند در منزل موجب برکت می گردد و همچنین وجود گربه هم در منزل سبب برکت می گردد. ایشان فرمودند: یک گوسفند، یک برکت دارد و دو گوسفند دو برکت دارد و سه گوسفند برکات بسیاری دارد.

پیامبر (ص) عنوان کردند: حیواناتی را در منزل خود نگه دارید تا شیاطین به جای مشغول شدن با فرزندانتان به آن‌ها مشغول گردند.

امام رضا (ع) گفتند: خروس پنج ویژگی از انبیا را برخوردار می باشد: 1- آشنایی با زمان نماز 2- غیرت 3- شجاعت 4- بخشندگی بسیار 5- جماع نمودن بسیار

پیامبر (ص) ذکر کردند: هنگامی که صدای خروسی را شنیدید آگاه باشید که او فرشته‌ای را مشاهده کرده است، به همین دلیل از خدا حاجت خود را درخواست کنید و زمانی که صدای الاغی را به گوشتان برخورد کرد از شر شیطان به خدا پناه ببرید زیرا الاغ، شیطانی را مشاهده کرده است.

پیامبر (ص) گفتند: خروس سفید، دوست من می باشد و دشمن او دشمن خدا است. او از صاحب خود و هفتاد خانه حفاظت می نماید. پیامبر (ص) خروس را نزد خودش نگهداری می کرد.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید