بهترین آموزشگاه زبان آلمانی در کرج-بهترین مؤسسه زبان آلمانی در کرج

بهترین آموزشگاه زبان آلمانی در کرج

یادگیری زبان آلمانی

برخی بر این باورند که یادگیری زبان آلمانی سخت است اما این موضوع به طور گسترده ای به وضعیت فعلی دانش شما بستگی دارد. در صورت آشنا بودن با زبان انگلیسی و در مقایسه با دیگر زبان های دنیا می توان گفت که آلمانی زبان سختی نیست. البته لازم به ذکر است که ساختار گرامری زبان آلمانی از انگلیسی کمی پیچیده تر می باشد ولی زمانی که با این ساختار آشنا شوید راحت تر با این زبان کنار می آیید.

زبان آلمانی با زبان فارسی تفاوت هایی دارد که به بیان برخی از آنها می پردازیم:

 • زبان آلمانی بر عکس فارسی و انگلیسی وابسته به جنسیت است.

 • حروف تعریف معرفه: در زبان آلمانی همانند انگلیسی (حرف تعریف the)، برای حالت معرفه از اسامی از حروف تعریف استفاده می گردد. حروف تعریف در کنار نشان دادن معرفه یا نکره بودن اسم می توانند حالت و جنسیت آن را نیز نشان دهند (چیزی که در انگلیسی وجود ندارد.)

 • نبود قاعده خاصی برای جمع بستن اسامی در زبان آلمانی

 • در زبان آلمانی برعکس فارسی و انگلیسی مفعول جمله از جایگاهش در جمله مشخص نمی شود بلکه از حالت آن مشخص می شود.

 • در زبان آلمانی ساختار ملکی اسامی نیز با یک حالت مشخص می گردد.

 • در زبان آلمانی بر خلاف فارسی و انگلیسی دو نوع ضمیر مفعولی داریم (فاعلی و مفعولی)

 • فاعل و مفعول در زبان آلمانی می توانند در جمله جایگاه های متفاوتی داشته باشند و تشخیص آن ها از طریق حالت آن صورت می گیرد.

 • در آلمانی صفت ها بعد از نسبت داده شدن به یک اسم خصوصیات حالت آن اسم را دریافت می نمایند.

 • ساختار زمان ها در زبان آلمانی به مقدار زیادی شبیه به انگلیسی می باشد، زمان های کامل (حال کامل، گذشته کامل و آینده کامل) دارای معادلی در زبان فارسی نمی باشند.

 • در زبان آلمانی به وسیله اضافه کردن یک ضمیر انعکاسی به فعل می توان فعلی با معنای جدید خلق کرد.

 • زبان آلمانی از لحاظ بهره گیری از افعال کمکی تا مقدار زیادی مشابه انگلیسی می باشد. این افعال در زبان فارسی معادل دقیقی ندارند.

زبان های آلمانی و فارسی در شکل زبان شناسی از ریشه ای مشترک و هندی اروپایی هستند اما تفاوت هایی چند هزارساله آنها را از هم جدا کرده. با این حال یادگیری آلمانی برای یک فارسی زبان نسبتا آسان خواهد بود. اگر به اندازه کافی برای آن زحمت بکشد.

ما در ادامه شما را با یکی از بهترین آموزشگاه های زبان آلمانی در کرج آشنا می سازیم.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید